Arv & Bobehandling

Kontoret har siden 1982 været autoriserede bobestyrer ved retten i Taastrup og fra 2007 ved retten i Glostrup, og advokat Carlo Siebert er i 2013 udnævnt som autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup.

Vort kontor har gennem årene behandlet mere end 2.100 dødsboer, både som bobestyrer og som advokat for arvinger i forbindelse med privat skifte, og vi har således en årelang og omfattende erfaring med behandling af dødsboer og rådgivning om alle arveretlige spørgsmål.

Vores bistand omfatter alle faser af bobehandlingen, herunder udarbejdelse af boregnskab og selvangivelse i skattepligtige boer samt varetagelse af bobehandlingen i forhold til skifteretten og skattemyndighederne.

Behandles boet som privat skifte, aftales det, hvilke opgaver der er behov for advokatbistand til, og hvilke opgaver arvingerne selv kan varetage, således at behandlingen af boet sker i et samarbejde med arvingerne.

Som led i vores rådgivning om arveretlige forhold bistår vi ved oprettelse af testamenter og ægtepagter, således at vi sikrer, at dokumenterne afpasses efter de formål, som testamentet og formueordningen skal varetage i forhold til ældre og yngre generationer, samlevere eller ægtefæller, fællesbørn og særbørn. Vi har bl.a. særligt fokus på særejeklausuler, længstlevendes testationskompetence, successionsrækkefølger (fordeling af arv i flere generationer af arvinger), fordeling af arven ved længstlevendes død mv. Der skal således foretages en lang række overvejelser for at sikre, at testamente og ægtepagt imødekommer præcist de ønsker, som arveladeren og dennes familie har.

Vi bistår endvidere arvinger med tvister og retssager om arveretlige forhold ved skifteretten eller ved de almindelige domstole.

Vores rådgivning omfatter endvidere tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte og oprettelse af fonde og legater mv.

  Vi bistår for eksempel med:
 • Rådgivning i arveretlige tvister
 • Oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • Tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte
 • Oprettelse af fonde/legater
 • Privat og offentligt skifte
 • Uskiftet bo

  I forbindelse med bobehandlingen er vores typiske opgaver:
 • Rådgivning om skifteform og arveudlæg mv.
 • Fordeling og salg boets ejendele, herunder fast ejendom, samt opsigelse af lejemål
 • Varetagelse af bobehandlingen i forhold til Skifteretten
 • Udarbejdelse af opgørelser og selvangivelser for dødsboet til skattevæsenet
 • Kontakt til pengeinstitutter, forsikringsselskaber og pensionsselskaber mv.
 • Udfærdigelse af opgørelser og indberetninger til Skifteretten, herunder åbningsstatus og boopgørelse