Advokaterne Ibfelt-Siebert

Vi har valgt at specialisere os indenfor pressejura og medieret, hvor vi har mere end 25 års erfaring med rådgivning om dette særlige retsområde. Vi har endvidere gennem flere årtier som autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup og i andre retskredse behandlet dødsboer og varetaget arveretlige forhold i alle former. Endelig har vi valgt at yde juridisk rådgivning til erhvervsvirksomheder indenfor de generelle retsområder, som virksomheder normalt kommer i berøring med.

Vi har beskæftiget os indgående med disse specialer gennem årtier, og kontoret har således stor erfaring og juridisk ekspertise indenfor de nævnte retsområder. Derudover yder kontoret sædvanlig advokatbistand til private klienter.

Vi lægger vægt på at yde vore klienter en personlig betjening og en professionel og målrettet juridisk rådgivning. Vores klienter rådgives altid direkte af en af partnerne i advokatfirmaet.

Vi er af den opfattelse, at vor rådgivning skal give klienten resultater, der ikke kun juridisk men også økonomisk og forretningsmæssigt imødekommer klientens behov.

Advokaterne:

Carlo Siebert

Carlo Siebert

Ole Liedke

Ole Liedke

Advokatfirmaet Ibfelt – Siebert er et advokatinteressentskab bestående af partnerne Carlo Siebert og Ole Liedke.

Carlo Siebert, møderet for Højesteret, advokat siden 1989, autoriseret bobestyrer ved retten i Glostrup.

Ole Liedke, møderet for Landsretten, advokat siden 1993.