Her bringer vi et uddrag af udvalgte afgørelser


Ekstra Bladet frifundet i injuriesag

ISS – mangelfuld rengøring

Retten fandt at spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende udsagn var retsstridige skulle vurderes i lyset af Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 10 og bemærkede, at pressen havde en vidtgående ytringsfrihed, når der er tale om omtale af emner, som er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Retten henviste til pressens rolle som ”public watchdog”

Sagen:

Påstand om, at artikler om ISS’ mangelfulde rengøring på slagterier var injurierende

Ekstra Bladet frifundet i injuriesag

Ansatte Arkitekters Råd

Ekstra Bladet omtalte i nogle artikler forholdene i Ansatte Arkitekters Råd, hvis direktør var blevet bortvist. Ansatte Arkitekters Råd anlagde injuriesag mod Ekstra Bladet blandt andet under henvisning til følgende udsagn i artiklerne: ”LØGN OG BEDRAG HOS ARKITEKTERNE” ”Ledelsen i Arkitekternes fagforening lyver overfor medlemmerne for at beskytte skandaleramt direktør” ”Men Mette Carstad lyver. Og.

Sagen:

Ekstra Bladet omtalte i nogle artikler forholdene i Ansatte Arkitekters Råd, hvis direktør var blevet bortvist.