Foreningen af Mund- og Fodmalende Kunstnere

Ekstra Bladet omtalte Foreningen af Mund- og Fodmalende Kunstnere, der udsender julekort til private forbrugere med henblik på at få forbrugerne til at betale for de fremsendte julekort mv.

Foreningen udsender julekort mv. uopfordret og uden at forbrugerne har bestilt de pågældende kort.

Ekstra Bladet kritiserede i den forbindelse foreningens anvendelse af de penge, som foreningen opkrævede hos forbrugerne, idet de indsamlede midler ikke gik til handicappede kunstnere, men i stedet blev anvendt til ganske andre formål

Foreningen anlagde injuriesag mod Ekstra Bladet blandt andet vedrørende følgende udsagn:

”Regnskaberne afslører tværtimod mennesker bag julekortene, som kyniske plattenslagere”.

”Pas på julekortene: pengemagere slår plat på handicappede mund- og fodmalere: tjener millioner på julefup”.

”Men pas på! Når du køber de farvestrålende kort malet af kunstnere, som er spastisk lammede eller mangler begge arme, så havner de fleste af dine penge i lommerne på smarte forretningsfolk”

”Til gengæld går store pengesummer til at belønne folk, der ikke er handicappede, når millioner af kroner hvert år placeres i bugnende pengetanke på diskrete adresse i skattely i Liechtenstein og Panama”.

Østre Landsret fandt, at det havde offentlig interesse, hvordan en forening som den foreliggende anvender de midler, der kommer ind ved dens salgsvirksomhed.

Landsretten henviste til Den Europæiske Menneskeretskonvention og det faktum, at pressen i en sag som den foreliggende efter Den Europæiske Menneskeretsdomstols praksis har en ganske vidtgående ytringsfrihed, jf. pressens rolle som ”public watchdog”. Landsretten bemærkede endvidere, at pressen har ret til en hvis grad at overdrive og provokere.

Landsretten fandt at de pågældende udsagn var udtryk for Ekstra Bladets vurderinger (såkaldte value judgments), der havde haft tilstrækkeligt faktuelt grundlag og Ekstra Bladet blev herefter frifundet.

Østre Landsrets dom af 10. oktober 2008