Jehovas Vidner

Ekstra Bladet omtalte i en Leder en række artikler Jehovas Vidner, som blandt andet blev kritiseret for at seksuelle overgreb mod børn blev holdt skjult overfor omverdenen og myndigheder.

Jehovas Vidners Landsudvalg i Danmark anlagde injuriesag, som blandt andet vedrørte følgende udsagn:

”Jehova-Top skjuler sex-misbrug af børn”

”Jehova-sekten skjuler sex-misbrug af børn”

”Jehova-toppens hemmelige ordre: Sex-overgreb skal ties ihjel
– Afsløring: se dokumentet der beviser de satans vidners ondskab”

”Slibrige liv bag de skinhellige kulisser”

”Det ubehagelige sammenrend adskiller sig fra andre religionsvanvittige
sekter ved at nære en påfaldende interesse for pædofili”

”Adskillige børn (kommer) til skade i sekten ved først at blive udsat for
seksuelle overgreb – og bagefter blive påtvunget tavshed om hvad der er sket”

”Ser igennem fingre med grove seksuelle overgreb mod børn”

Da sagen var anlagt af Jehovas Vidners Landsudvalg fandt retten, at det i hvert enkelt tilfælde måtte vurderes om den påklagede kritik vedrørte medlemmerne af Jehovas Vidners Landsudvalg i Danmark eller om der var tale om en generel kritik af Jehovas Vidner.

En del af udsagnene vedrørte Jehovas ”Top” og dermed medlemmerne af Landsudvalget. Retten fandt, at udsagnene måtte vurderes ud fra den sammenhæng, hvori de var fremsat og at Ekstra Bladet i sin artikelserie havde behandlet spørgsmål af væsentlig offentlig interesse.

Retten fandt endvidere, at udsagnene var udtryk for kritiske vurderinger, og at der var tale om en generel kritik af Jehovas Vidner.

Ekstra Bladet blev blandt andet på denne baggrund frifundet.