ISS – mangelfuld rengøring

Ekstra Bladet omtalte i en række artikler ISS Food Hygiene A/S’ mangelfulde rengøring på et slagteri.

ISS anlagde injuriesag blandt andet vedrørende følgende udsagn:

“Skandaløs rengøring på slagteri. Svineri. Se beviserne. Vi snød med bakterieprøver”

Retten fandt at spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende udsagn var retsstridige skulle vurderes i lyset af Den Europæiske Menneskeretskonventions artikel 10 og bemærkede, at pressen havde en vidtgående ytringsfrihed, når der er tale om omtale af emner, som er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Retten henviste til pressens rolle som ”public watchdog”.

Retten fandt, at Ekstra Bladet havde haft et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for udsagnene og at der i øvrigt havde været foretaget en forsvarlig journalistisk research.

Retten bemærkede at artiklen og den her efterfølgende offentlige debat herom havde resulteret i myndighedskontrol, som afslørede fejl, og at artiklen havde haft indflydelse på rengøringsstandarden på slagterier.

Ekstra Bladet blev herefter frifundet.

Københavns Byrets dom af 20. december 2004