Frifindelse i sag om navneforbud

Citat af Christina Mary Moshøj: Hvis man skal ændre offentliggjorte artikler på nettet vil det være et stort ressourcemæssigt problem, idet man blandt andet skulle afse journalister til hele tiden at holde øje med om der er tidligere artikler, der skulle ændres i og i hvilke medier.

En journalist offentliggjorde en avisartikel på Ekstra Bladets hjemmeside, som omtalte en navngiven person, der var sigtet for røveri. Dagen efter blev der nedlagt navneforbud i straffesagen.

Anklagemyndigheden fremsatte krav om at artiklen på internettet skulle redigeres så navnet på den sigtede ikke længere fremgik af artiklen.
Journalisten undlod imidlertid at fjerne navnet på den sigtede og de oplysninger, der gjorde det muligt, at identificere den pågældende person efter at være blevet gjort bekendt med navneforbuddet.

På tidspunktet for offentliggørelse af artiklen var der ikke nedlagt navneforbud, hvilket først skete dagen efter.
Landsretten fandt, at der ikke var sikre holdepunkter for at fastslå, at domstolenes nedlæggelse af et navneforbud medfører, at den ansvarlige for en tidligere offentliggjort avisartikel dermed pålægges en strafsanktioneret handlepligt til at fjerne navn mv. på den sigtede fra internettet når navneforbud senere blev nedlagt.

Landsretten frifandt herefter journalisten og den ansvarshavende redaktør.

Landsretten bemærkede, at efterfølgende artikler om sagen ikke indeholdt oplysninger, der indebar en overtrædelse af det nedlagte navneforbud, herunder heller ikke gennem henvisninger eller direkte links til den pågældende artikel, hvor sigtedes navn fremgik.

Københavns Byrets dom af 17. december 2013 og Østre Landsret dom af 3. september 2014.