Frifindelse for udtalelser på et personalemøde

Både A og B søgte stillingen som forstander på en folkeskole. A blev tildelt stillingen mens B fortsatte i sin stilling som viceforstander.

Kort efter udtrykker bestyrelsen, at B ikke lever op til de stillede forventninger. B bliver herefter sygemeldt og efterfølgende opsagt, da skolen fandt, at B havde misligholdt sine ansættelsesmæssige forpligtelser og skolen ikke længere havde tillid til B.

Inden B blev sygemeldt havde B fjernet væsentlige filer fra sit kontor og på sin arbejdscomputer.

Der opstod spekulationer og snak i krogene blandt de øvrige medarbejdere på skolen, som manglede information om ovenstående forløb, da de følte sig bekymret og utrygge.

Forstander A indkaldte alle medarbejdere til et møde. Mødet blev lydoptaget, og efter det oplyste fremsendt til B.

…som at man begår tyveri på en arbejdsplads eller begår anden bedrageri mod arbejdspladsen..

B anlagde herefter injuriesag mod A, som bl.a. var fremkommet med budskab på mødet om, at B havde begået ulovlige og kriminelle handlinger mod skolen og uretmæssigt havde tilegnet sig eller tilintetgjort skolens ejendom. Derudover nedlagde B påstand om, at A havde overtrådt sin tavshedspligt ved at informere de øvrige medarbejdere om årsagen til opsigelsen.

Retten lagde til grund, at nogle af lærerne på mødet var bekendt med årsagen til opsigelsen, at mødet var et lukket møde alene for skolens medarbejdere, at lydoptagelsen skete uden A’s viden herom og at der under mødet blev stillet mange spørgsmål om opsigelsen til A, som fornemmede, at der var en opfattelse af, at B havde gjort noget der var værre end at slette data, hvorfor han valgte, også af hensyn til B, at orientere om årsagen til opsigelsen.

Retten lagde ved afgørelsen vægt på, at A blev provokeret af nogle læreres spørgsmål og stemningen på mødet til at oplyse årsagen til opsigelsen.
Idet udtalelserne heller ikke kunne kendes for ærekrænkende eller ubeføjede frifandt retten A.

Retten i Hillerøds dom af 7. november 2014.