Ansatte Arkitekters Råd

Ekstra Bladet omtalte i nogle artikler forholdene i Ansatte Arkitekters Råd, hvis direktør var blevet bortvist.

Ansatte Arkitekters Råd anlagde injuriesag mod Ekstra Bladet blandt andet under henvisning til følgende udsagn i artiklerne:

”LØGN OG BEDRAG HOS ARKITEKTERNE”

”Ledelsen i Arkitekternes fagforening lyver overfor medlemmerne for at beskytte skandaleramt direktør”

”Ledelsen i Arkitekternes fagforening, Ansatte Arkitekters Råd, AAR, har ført sine 4100 medlemmer bag lyset”

”Men Mette Carstad lyver. Og hendes direktør Ulrik Linvald lyver også”

”Direktøren påstår, at AOF trak fyringen tilbage. Det passer ikke”

”Det er jo løgn”

Retten fandt at udsagnene var udtryk for Ekstra Bladets vurderinger og at udsagnene ikke havde karakter af faktiske oplysninger. Udsagnene fandtes derfor ikke at gå ud over den ytringsfrihed og meningsfrihed, der måtte tilkomme pressen.

Selv hvis der havde været tale om ærekrænkende sigtelser, fandt retten at disse i givet fald ville være straffri efter straffelovens § 269 om udsagn, der fremsættes i god tro til berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse.

Udsagnene fandtes således ikke at være retsstridige, hvorfor de hverken var strafbare eller gav grundlag for krav om tortgodtgørelse.